Privacy Statement

Privacy Statement

Deze website wordt geëxploiteerd door het Bossche Investeringsfonds. Bosch Investerings-Fonds B.V. (BIF) is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens via deze website. Via dit privacy statement informeren wij jou als bezoeker van deze website over de wijze waarop BIF met jouw persoonsgegevens omgaat. Deze persoonsgegevens worden verwerkt in lijn met de relevante wetgeving, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet.

Jouw persoonsgegevens


Wij verwerken jouw persoonsgegevens enkel voor de doeleinden die in dit privacy statement zijn vermeld of daarmee verenigbaar zijn. Jouw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor dit doeleinde, tenzij er een wettelijke bewaarplicht geldt.  

Contact


Je kunt ons telefonisch bereiken, maar ook via e-mail. In dat kader verwerken wij jouw naam, e-mailadres en de eventuele informatie die je zelf invult als inhoud van een bericht. Deze gegevens worden gebruikt om jouw vraag te beantwoorden en contact met je op te nemen. Indien je per e-mail een bericht verstuurt, kun je ook jouw telefoonnummer verstrekken zodat wij telefonisch contact met je kunnen opnemen, bijvoorbeeld om eventuele onduidelijkheden over jouw vraag of het verzoek zelf mondeling toe te lichten. Wij bewaren deze gegevens zolang jouw vraag of verzoek nog niet is afgehandeld en verwijderen deze gegevens uiterlijk één maand daarna, tenzij het voor verdere terugkoppeling nodig is deze informatie langer te bewaren.  

Nieuwsbrieven en mailings


Als je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief via onze website, registreren wij jouw e-mailadres op basis van jouw toestemming daartoe. Dit e-mailadres wordt enkel gebruikt om de nieuwsbrieven toe te sturen. Heb je een van onze evenementen  bijgewoond, dan kunnen wij je relevante updates en andere informatie toesturen tenzij je hebt aangegeven hier geen prijs op te stellen. Voor het versturen van onze nieuwsbrieven en mailings maken wij gebruik van het nieuwsbriefsysteem van MailChimp. Je kunt je altijd afmelden voor de nieuwsbrief via de afmeldlink in deze nieuwsbrieven. Wij bewaren jouw e-mailadres zo lang je ingeschreven staat voor deze nieuwsbrief.

Cookies


Onze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op jouw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen. Als je een website bezoekt zorgen cookies ervoor dat de website naar behoren functioneert, dat jouw voorkeuren worden opgeslagen of dat wij onze website kunnen optimaliseren.

Voor het plaatsen van trackingcookies en cookies voor marketingdoeleinden hebben we jouw toestemming nodig. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Via deze cookieverklaring  vind je meer informatie over de cookies die wij gebruiken.  

Jouw rechten


Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken en aan wie wij jouw persoonsgegevens hebben verstrekt. Als je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, heb je ook het recht om deze weer in te trekken. De intrekking van jouw toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerkingen vóór intrekking van daarvan (of de verwerkingen die plaatsvinden op basis van een andere grondslag) onverlet.

Indien je de door BIF verwerkte persoonsgegevens wilt inzien, corrigeren, bijwerken, beperken of verwijderen, bezwaar wilt maken tegen de verwerking van persoonsgegevens of tegen direct marketing, of als je een kopie van jouw persoonsgegevens wilt ontvangen om die aan een ander bedrijf door te geven, kun je contact met ons opnemen via info@bosscheinvesteringsfonds.nl.

Wij zullen zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek je nader berichten over dit verzoek en onze opvolging daarvan. Als wij meer tijd nodig hebben om te reageren, dan informeren we je hierover. Ook indien jouw verzoek wordt afgewezen, zullen wij je hierover nader informeren.

Als wij geen gehoor geven aan jouw verzoek, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (via autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Verstrekking van jouw gegevens aan andere partijen


Wij zullen jouw persoonsgegevens in bepaalde gevallen verstrekken aan andere partijen. Dit doen wij alleen indien jij daartoe toestemming hebt gegeven, dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, als wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of als wij (of een ander) daarbij een gerechtvaardigd belang heeft.

Zo maken wij voor het verzenden van onze nieuwsbrieven en e-mailmarketing gebruik van Mailchimp, gevestigd in de Verenigde Staten, op grond van o.a. de door de Europese Commissie goedgekeurde Standard Contractual Clauses. Ook worden jouw gegevens in het kader van evenementen verwerkt door Eventbrite, gevestigd in de Verenigde Staten en aangesloten bij het EU-US Data Privacy Framework.

Als wij persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden, zorgen wij dat jouw persoonsgegevens passend beschermd worden. Zo is voor sommige landen een zogenoemde adequaatheidsbesluit afgegeven waarin is vastgesteld dat dit derde land een bescherming biedt van een vergelijkbaar niveau als de AVG. Is daarvan geen sprake, dan treffen wij andere passende waarborgen of zorgen wij dat de AVG anderszins in de doorgifte voorziet. Indien je inzage wenst te verkrijgen in welke passende of geschikte waarborgen wij hebben getroffen, dan kun je daartoe contact met ons opnemen.

Contact

Voor vragen over het privacy statement of over het gebruik van jouw persoonsgegevens door BIF, kun je altijd contact met ons opnemen door te mailen naar: info@bosscheinvesteringsfonds.nl.

Wijzigingen


Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering en het privacybeleid van BIF. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. De wijzigingen zullen via de website kenbaar worden gemaakt.

Deze privacy statement is voor het laatst geüpdatet in mei 2024.

 

Cookies

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op jouw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen. Ze zijn niet schadelijk voor jouw computer of beveiliging. Als je een website bezoekt zorgen cookies ervoor dat de website naar behoren functioneert.

Het gebruik van cookies is van groot belang voor het functioneren van onze website, maar ook cookies waarvan je het effect niet direct ziet, zijn zeer belangrijk. Zonder anonieme input van bezoekers hebben wij geen beeld van het gebruik van de website en hoe we de site kunnen optimaliseren. www.bosschinvesteringsfonds.nl maakt gebruik van drie verschillende soorten cookies:

1. Technisch noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk voor de technische werking van www.bosschinvesteringsfonds.nl.
2. Functionele cookies.
Deze cookies worden gebruikt voor het leveren van functionaliteit om gebruik te maken van onze websites. Deze cookies worden gebruikt om instellingen en voorkeuren te onthouden.
3. Analytische cookies.
Deze cookies worden gebruikt om in Google Analytics op privacy vriendelijke wijze te kunnen analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken, om zo de gebruiksvriendelijkheid te optimaliseren.

Cookies weigeren
Wil je niet dat cookies worden geplaatst? Dan kun je cookies eenvoudig uitzetten via je browser. Hoe je dit moet doen, kun je vinden op de website van de Consumentenbond.