Leer BIF-coach Arjen Heeres beter kennen

29 mei 2017

Arjen Heeres BIF - Coach

Arjen Heeres (1964) richt zich sinds 2016 op zijn werkzaamheden als commissaris en investeerder. Daarvoor was hij COO en mede eigenaar van softwarebedrijf Quintiq, waarvan het hoofdkantoor in ‘s-Hertogenbosch is gevestigd. Samen met zijn vrouw en twee dochters woont Arjen in het centrum van Utrecht.Arjen_Heeres - BIF Coach

De start van Quintiq
“Na mijn studie bedrijfskunde in Groningen werkte ik voor Esso, Imtech en bij een onderdeel van Capgemini dat zich op kennissystemen en Artificial Intelligence richtte. De ervaring in combinatie met de toepassingen van Artificial Intelligence bij Capgemini was de basis voor het idee om samen met een aantal collega’s Quintiq op te richten.

Quintiq levert en implementeert planning- en optimalisatiesoftware waarmee bedrijfsprocessen en supply chains geoptimaliseerd kunnen worden. De gebruikers zijn middelgrote en grotere bedrijven zoals DHL, de Zwitserse spoorwegen, ThyssenKrupp en diverse logistieke dienstverleners. Het unieke aan de software is dat er complete bedrijfsprocessen in afgebeeld kunnen worden waarna op dagelijkse of zelfs real time basis automatisch gezorgd wordt dat bedrijfsmiddelen optimaal ingezet worden. Vaak worden besparingen oplopend tot wel 15 of 20 procent gerealiseerd. In 2014 is Quintiq verkocht aan het Franse Dassault Systemes. Inmiddels heeft Quintiq ruim 1.000 medewerkers en een twintigtal internationale vestigingen in alle delen van de wereld.”

Arjen, coach van BIF
Indien BIF in uw onderneming investeert, dan kan het zijn dat Arjen u bij uw ondernemersvraagstukken komt ondersteunen. Wij stelde hem twee vragen over zijn manier van coachen.

Wat is jouw stijl van coachen?
“Als investeerder zit je niet op de stoel van de ondernemer, maar ik geloof erin dat het wel mogelijk is de ondernemer te ondersteunen. Op operationeel niveau kan dat door eenvoudigweg tips te geven over allerlei zaken. Op strategisch niveau kan dit door met de ondernemer te sparren over strategische vragen, zoals bijvoorbeeld de koers van het bedrijf, investeringen, nieuwe vestigingen, etc.
Zoeken naar gebieden waar ik waarde kan toevoegen en hierover regelmatig contact hebben met de ondernemer is dan ook kenmerkend voor mijn coaching stijl. Ik geloof wat minder in wat ik zou willen noemen de “oude stijl commissaris”: het op kwartaalbasis beoordelen van de cijfers en de ondernemer vermanend of prijzend toespreken. De tijd dat dit werkte is denk ik voorbij.”

Hoe helpt de ervaring opgedaan bij Quintiq jou in het beoordelen van ondernemers die zich zelf presenteren aan BIF?
“Er bestaat geen vast recept voor wat een ondernemer een goede ondernemer maakt, maar waar ik wel op let zijn een drietal punten. Ten eerste geloof ik dat een goede ondernemer van nature gewend is om altijd vanuit het perspectief van zijn (potentiële) klant te denken. Hoe kan het product of de service het leven van de klant significant beter maken? Welk probleem lost het op? Als tweede zie ik dat succesvolle ondernemers vaak een duidelijke toekomst visie voor ogen hebben. Welke markten willen ze veroveren, hoe moet het product zich gaan ontwikkelen, welke partnerships willen ze aangaan. En wat ik als derde punt graag wil noemen is het talent van succesvolle ondernemers om de juiste mensen aan te nemen. Mensen maken je bedrijf en zeker in de scale-up fase is dit aspect cruciaal.”

Een tip van ArjenQuote Arjen Heeres in tekst
“Laat je niet teveel door de waan van dag of hypes leiden, houd voor ogen welk probleem je oplost en blijf dag in dag uit werken aan de oplossing. Ondernemen is het nemen van heel veel kleine stapjes die uiteindelijk leiden tot uniek bedrijf.”

Tot slot, blijf optimistisch, ook als het even tegenzit!