Bossche Investeringsfonds investeert in zorgzame gemeenschappen

4 oktober 2021

Het Bossche Investeringsfonds (BIF) en sociale onderneming Butterfly Effect gaan samenwerken om daarmee de groei van het aantal zorgzame gemeenschappen in Nederland te versnellen. Het doel is om de komende jaren tientallen vrijwilligers te huisvesten op zorglocaties.

Butterfly Effect bouwt aan zorgzame gemeenschappen door kleine woningen voor vrijwilligers te plaatsen op zorglocaties en in buurten. De voorwaarde om in deze leefgemeenschap te kunnen wonen is dat de huurder zijn of haar talenten in wil zetten voor de gemeenschap. Dat kan zijn bij dagactiviteiten, maar kan ook gaan om het organiseren van buurtactiviteiten waar ontmoetingen centraal staan. De huurders dragen op deze manier bij aan de levendigheid van de locatie en zorgen voor een gezellige en zorgzame gemeenschap.

Oprichter Stijn van Kreij: “Vrijwilligers leveren een cruciale bijdrage aan het welzijn van mensen met een zorgvraag, maar zijn nu vaak maar even te gast op een zorglocatie. Ons woonconcept maakt het mogelijk dat vrijwilligers die iets willen betekenen voor mensen met een beperking of kwetsbaarheid, onderdeel worden van dezelfde gemeenschap. Dat levert meer levensgeluk op voor alle betrokkenen en draagt bij aan het verlagen van de werkdruk in de zorg.”

Butterfly Effect heeft de ambitie om in heel Nederland bruisende gemeenschappen te realiseren, waar mensen met en zonder zorgvraag samen leven. De investering van het Bossche Investeringsfonds maakt snellere groei mogelijk. Van Kreij: “Momenteel zijn we op drie locaties actief, dat aantal willen we de komende drie jaar vertienvoudigen. De investering van BIF maakt dat mogelijk.”

De opkomst van impact investeren
Uniek aan het concept van Butterfly Effect is dat de woningen gefinancierd worden door sociale investeerders, waardoor het concept betaalbaar is voor zorgorganisaties en de woningen tegen een sociale huur verhuurd kunnen worden. Bovendien dragen deze gemeenschappen bij aan verbreding van het woonaanbod voor alleenstaanden.

De investering van het Bossche Investeringsfonds is gericht op groei van de onderneming door financiering en door coaching. Abel Slippens, oud voorman van Sligro wordt als coach verbonden aan Butterfly Effect. Investment manager Leo van Schijndel: “Onze ervaring is dat bedrijven sneller groeien als ze open staan voor coaching. Er is een mooie chemie tussen Abel en Stijn die Butterfly Effect verder gaat brengen naar de volgende fase, gericht op groei van de sociale impact van de onderneming.”

Een video over deze samenwerking is te vinden via: https://youtu.be/y1gyL2pgR2Y
fotografie: Rebke Klokke