Onesix/Gymeyes

27 november 2019

Gymeyes is een video systeem voor trampoline- en actieparken. De gebruiker filmt via de tablet een oefening vanuit meerdere hoeken, analyseert de video en kan het delen met een trainer.

Na lancering zijn er binnen een jaar 60 parken in 16 landen met het videosysteem gestart en meer dan 1 miljoen video’s opgenomen door gebruikers. Het doel van het systeem is niet alleen meer analyseren maar ook plezier hebben.

Gymeyes en BIF
De investering wordt gebruikt om de software uit te breiden en meer clubs in het buitenland aan te laten sluiten.